ผู้สนับสนุน

ให้บริการด้านจัดอบรมสัมมนา ทั้งในรูปแบบ Public TrainingและIn House Training

ผู้สนับสนุนบริการของเรา

 2567340276538573043จัดฝึกอบรม/สัมมนา หัวข้อหลักสูตรต่างๆ ของ IOD Consulting  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
2567340276538573043ให้คำปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
2567340276538573043บริการข้อมูลความรู้ผ่าน ทางเว็บไซด์ www.krittin.in.th
2567340276538573043บริการฝึกอบรมแบบ In-House Training 

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.krittin.in.th หรือสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่0922633989 อีเมล์ Pichamoh.IOD.CS@gmail.com


ผู้สนับสนุน

  • 8931 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • 0.000
    การบริการ
    พิชามญชุ์
    จังหวัดนนทบุรี
    17 ตุลาคม 2557 16:43:57

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้