ผู้สนับสนุน

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

ผู้สนับสนุน


บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ เขียนโดย รศ. ธารี หิรัญรัศมี, รศ. พลพธู ปียวรรณ, รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ. ดร. ภาวิณี มะโนวรรณ และ อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ เล่มนี้ประกอบด้วยโจทย์เสริมประสบการณ์วิชาการบัญชีขั้นต้น 10 บท ได้แก่ หลักและข้อปฏิบัติทางการบัญชี วงจรบัญชี (การบันทึกรายการค้า การทำงบทดลอง) วงจรบัญชี (การวัดผลการดำเนินงาน) การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด การบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้าคงเหลือ บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน การบัญชีกิจการผลิตสินค้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

    เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ เฉลยด้วยการอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมด้วยโจทย์บัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนเพื่อการเตรียมสอบ

    เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนวิชาการบัญชีในระดับสูงต่อไป และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบัญชี การบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการบัญชี

หนังสือเล่มนี้ สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ SE-ED B2S นายอินทร์ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com


ผู้สนับสนุน

  • 5946 Views ต้องการขาย
  • 190 บาท
    สินค้าใหม่
    จุฬารัตน์ ขันธวิญญู
    กรุงเทพมหานครฯ
    27 กันยายน 2559 16:18:55

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้