ผู้สนับสนุน

กิจกรรม Workshop Workshop Young Blood Anti Corruption โดย ป.ป.ช. มุ่งพัฒนาเยาวชนไทย ใส่ใจการทุกจริต

ผู้สนับสนุน


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดกิจกรรม Workshop Young Blood Anti Corruption เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยให้เกิดจิตสำนึกและทัศนคติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะรูปแบบการผลิตภาพยนตร์โฆษณาหรือภาพยนตร์สั้น

ทั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และทางป.ป.ช. ได้จัดให้มีการ Workshop แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยมีนายทวิชาติ  นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมด้วย คุณบัณฑิต ทองดี และ คุณมานิตย์ สนับแน่น (วิทยากร)

โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม จี หัวหิน รีสอร์ทแอนด์มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา  


ผู้สนับสนุน

  • 5892 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • ไม่ระบุ
    การบริการ
    Nattinee Pholsuwan
    กรุงเทพมหานครฯ
    31 สิงหาคม 2559 17:45:26

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้