ผู้สนับสนุน

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

ผู้สนับสนุน


บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล  เล่มนี้เขียนขึ้นโดยเน้นการอธิบายเนื้อหาและที่มาของสมการ พร้อมตัวอย่างการคำนวณที่หลากหลาย อธิบายเป็นขั้นตอน สามารถศึกษาและฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วยตนเอง เนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรสภาวิศวกร ครอบคลุมหลักสูตรของทุกสถาบัน

เนื้อหาของตำรา การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย การแทนระบบไฟฟ้ากำลังด้วยวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน สมการระบบไฟฟ้ากำลังและการวิเคราะห์ การศึกษาและการควบคุมโหลดโฟลว์ การวิเคราะห์ฟอลต์แบบสมมาตร การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร การทำงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกัน การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวนและอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นในระบบไฟฟ้ากำลัง การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง และ การต่อลงดิน ทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยคำตอบการคำนวณ เพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์

หนังสือเล่มนี้ สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ SE-ED B2S นายอินทร์ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com


ผู้สนับสนุน

  • 6101 Views ต้องการขาย
  • 270 บาท
    สินค้าใหม่
    จุฬารัตน์ ขันธวิญญู
    กรุงเทพมหานครฯ
    26 สิงหาคม 2559 16:02:44

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้