ผู้สนับสนุน

เปิดรับสมัครผู้ศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท

ผู้สนับสนุน


รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ กลุ่มการศึกษา The Training Pro Educational.

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

ในโครงการภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร {Program for Executive}

(จัดหลักสูตร การเรียน วันเดียว เฉพาะวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์)

จัดการเรียนการสอน แบบ Block Course (โดยจัดให้นักศึกษาเข้าเรียน คราวละ 1-2 วิชา ต่อเนื่องกัน

จนจบหลักสูตร ตามวัน เวลาที่โครงการกำหนด ทำให้สามารถจบได้ภายในกำหนดที่แน่นอน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

     1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

     3. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

     4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

โทร. 089 455 7878 หรือ 02 926 7121 | ID Line: 15edu

โทรสาร. 02 926 7122 |E-mail: [email protected] | ID Line : 15edu

Facebook: https://www.facebook.com/TTP.Educational

Website: http://edu-thetraining.blogspot.com/

หรือ นัดหมายเจ้าหน้าที่ ฯ ที่ สถาบันรัชต์ภาคย์

ชั้นล่างตึกช้าง ถนนรามคำแหง 21 แยก 10 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

>>> ดาวน์โหลด..ใบสมัครเรียน

 [img] http://1.bp.blogspot.com/-vA1uJl39fLw/VNMoAvKMvWI/AAAAAAAADfE/AhAO1pwkufg/s1600/.%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2.01.(%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82).jpg [/img]

Tagged : เรียนปริญญาตรี, เรียนปริญญาโท, เรียนภาคสมทบ, เรียนภาคพิเศษ, จบปวส.ต่อป.ตรีจบปวส.ต่อป.ตรีที่ไหนจบปวส.ต่อปริญญาตรีจบปวส.ต่อปริญญาตรี กี่ปีจบปวส.ต่อปริญญาตรี2ปีจบปวส.ต่อปริญญาตรีได้ไหมจบปวส.เรียนต่อปริญญาตรีป.โทจบเร็วป.โทภาคพิเศษป.โทรัฐประศาสนศาป.โทรัฐศาสตร์ป.โทวันอาทิตย์ป.โทเรียนรัดป.โทเรียนลัดป.โทเร่งรัดป.โทเร่งลัดปริญญาตรี เร่งรัดปริญญาตรีใบที่สองปริญญาโทจบเร็วปริญญาโทภาคพิเศษปริญญาโทรัฐศาสตร์ปริญญาโทวันอาทิตย์ปริญญาโทเรียนรัดปริญญาโทเรียนลัดปริญญาโทเร่งรัดปริญญาโทเร่งลัดศึกษาต่อปริญญาตรีศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคพิเศษเทียบโอนวุฒิ ปวสเทียบโอนวุฒิป.ตรีเรียนต่อ ปริญญาตรี วันอาทิตย์เรียนต่อปริญญาตรี,เรียนต่อปริญญาตรี 1 ปีเรียนต่อปริญญาตรี 2 ปีหลังเรียนต่อปริญญาตรี ทางอินเตอร์เน็ตเรียนต่อปริญญาตรี ทางไปรษณีย์เรียนต่อปริญญาตรี ภาคค่ําเรียนต่อปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียนต่อปริญญาตรี วันอาทิตย์เรียนต่อปริญญาตรี วันเสาร์เรียนต่อปริญญาตรี สุโขทัยเรียนต่อปริญญาตรี ออนไลน์เรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษเรียนต่อปริญญาตรี เสาร์ อาทิตย์เรียนต่อปริญญาตรี2ปีเรียนต่อปริญญาตรีที่ไหนดีเรียนปรับวุฒิเรียนปรับวุฒิ ปวส, เดอะเทรนนิ่งโปร.เอ็ดจูเคชั้นเนล,edu-thetraining, thetraining-edu, edu, educational, the.training.pro


ผู้สนับสนุน

  • 6883 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • 0
    การบริการ
    The Training Pro Educational
    กรุงเทพมหานครฯ
    27 มีนาคม 2558 10:23:43

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้