ผู้สนับสนุน

รับแปลเอกสาร อังกฤษ ไทย จีน บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้สนับสนุน


รับแปลเอกสาร อังกฤษ ไทย จีน บางใหญ่ นนทบุรี

รับแปลเอกสาร THAI-ENGLISH-CHINESE

• สูติบัตร ท.ร1ตอน 1 ท.ร19ตอน ท.ร.19 ตอน 4
• มรณบัตร ท.ร. 4 ตอน 1 ท.ร. 20 ตอน 1
• หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4
• บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
• คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่ บ.ป. 2
• ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ท.ร.14
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ท.ร. 14 /1 ท.ร. 14/2
• แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร แบบที่ 1 แบบที่ 2
• ทะเบียนสมรส คร. 2 แบบที่ 1 คร. 2 แบบที่ 2
• ใบสำคัญการสมรส คร. 3
• ทะเบียนหย่า คร. 6
• ใบสำคัญการหย่า คร. 7
• ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร. 22
• ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม คร.14
• หนังสือรับรอง (ความเป็นบุคคลเดียวกัน)
• หนังสือรับรอง (สถานที่เกิด)
• หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด)
• หนังสือรับรอง (ความเป็นโสดจากการหย่า)
• หนังสือรับรอง (การปกครองบุตร)
• หนังสือมอบอำนาจ
• ใบแจ้งความ
• ใบ ส.ด.43
•แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ พร้อม รับรองเอกสาร
•แปล หนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

•แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ


มีตราบริษัทประทับรับรองเอกสารทุกใบ

ราคาเริ่มต้นที่ 200บาท

โทร 0805548905


ผู้สนับสนุน

  • 6077 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • 200
    การบริการ
    patcharee songsangprongmanee
    จังหวัดนนทบุรี
    21 มกราคม 2558 19:49:44

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้