ผู้สนับสนุน

พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ผู้สนับสนุน


เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 14:00 น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในบริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ตลอดสาย) ต่อเนื่อง ถนนเฉลิมพระเกียรติตัดใหม่ ถนนอ่อนนุช-พัฒนาการ บริเวณแยกศรีอุดมและต่อเนื่องถนนศรีนครินทร์ในวันและเวลาดังกล่าว ทางวิทยาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ในปีนี้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร โดยมีนายพลากรสุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คือ 1.ดร.พิชิต อัคราทิตย์ 2.นายกฤษฎา จีนะวิทย์จารณะ และ 3.นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 14 คน ระดับบัณฑิต 1110 คนรวมทั้งสิ้น 1124 คน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 5 คณะ ได้แก่ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรการบริหารการศึกษาและหลักสูตรบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม สำนักประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

ผู้สนับสนุน

  • 1287 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • ไม่ระบุ
    การบริการ
    วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
    กรุงเทพมหานครฯ
    19 มีนาคม 2565 8:46:00

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้