ผู้สนับสนุน

กรมการท่องเที่ยว มอบรางวัล Smart Tourism พร้อมดันชุมชนส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่

ผู้สนับสนุน


วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว รูปแบบ Smart Tourism "การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน" โดยมี นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยลดลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยว ที่ลดอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรมการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism เพื่อเป็นการยกระดับให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวครบทุกด้านและส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มัคคุเทศก์ บริษัททัวร์ หรือกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมการประกวด สำหรับการจัดกิจกรรมการประกวดครั้งนี้มีชุมชนและประชาชนที่สนใจทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 กิจกรรมรวม 540 ผลงาน ซึ่งการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 มีจำนวน 415 ผลงาน และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีจำนวน 125 ผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ผ่านคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 50 ผลงาน และได้มีการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ให้คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้พิจารณาและตัดสินผลงานจากเกณฑ์ความน่าสนใจ ความสร้างสรรค์ ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับ ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดและความยั่งยืน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 45 ผลงาน ซึ่งผลการประกวดที่ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ 1. การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงาน : เที่ยวอุดร นอนบ้านเชียง ออนซอนอีสาน ตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดย นางสาวบุษราภรณ์ กลางพรหม และ 2. การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน รางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงาน: ซั้ง บ้านปลา ปะการังเทียมแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยกลุ่มการจัดการอ่าวท้องตมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,2 รางวัลชมเชย จำนวน 27 รางวัล และรางวัลดาวรุ่งจำนวน 10 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว จะนำไปพัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ต่อไป #กรมการท่องเที่ยว #SmartTourism #การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ #การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผู้สนับสนุน

  • 1716 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • -
    การบริการ
    เจนจิรา อินทรักษา
    กรุงเทพมหานครฯ
    11 มกราคม 2565 23:19:00

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้