ผู้สนับสนุน

กรมการท่องเที่ยว เชิญผู้สนใจร่วมประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่ และนวัตกรรมเพื่อการท่อ

ผู้สนับสนุน


วันที่ 29 กันยายน 2564 : นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยกระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “ประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่ ประจำปี 2564 และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 900,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิตคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การตัดสินการประกวดฯ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-618-7781-4

ผู้สนับสนุน

  • 759 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • ไม่ระบุ
    การบริการ
    เจนจิรา อินทรักษา
    กรุงเทพมหานครฯ
    17 พฤษภาคม 2565 10:17:00

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้