ผู้สนับสนุน

บริษัท เอแอนด์พี โมเดิร์น เทรด จำกัด

ผู้สนับสนุน


 บริษัท เอแอนด์พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จํากัด และ บริษัท เอแอนด์พี โมเดิร์น เทรด จำกัด ได้ทำการจัดตั้งโดยการรวมตัวกันของทีมงานที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารงานการจัดการ  และด้านวิศวกรรม  โดยบริษัทฯ  ได้มุ่งเน้นถึงการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร็งให้กับระบบการให้บริการ  ทั้งในด้านงานระบบสาธารณูปโภคของโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสูง เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ระบบท่อน้ำดับเพลิง, ระบบประปา, ระบบท่ออื่นๆ, ระบบไฟฟ้ารวมถึงการติดตั้งเครื่องจักร และระบบการจัดจําหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ได้กล่าวมา เพื่อเป็นการขยายการบริการให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุดบริษัทฯ ได้นําเสนอการให้บริการ และสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การออกแบบ, จัดหาสินค้า, การติดตั้งการใช้งานรวมถึงการฝึกอบรม ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯได้นําเสนอให้แก่ลูกค้า คือความปลอดภัยของตัวผู้ใช้งาน และอุปกรณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและ ทางด้านการประหยัดพลังงานอย่างสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้าจำหน่ายอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมโรงงาน งานบ้าน งานคอนโด แบรนด์ที่ขาย ABB,Bticino,Schneider,PoweRade


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น