ผู้สนับสนุน

บริษัท แอพซอฟต์เทค จำกัด

ผู้สนับสนุน


พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในองค์กร หรือตัวคุณเอง ด้วยหลักสูตรด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับงานควมคุมและการประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในงานอุตสาหกรรม


บริษัท แอพซอฟต์เทค จำกัด ผู้จัดคอร์สอบรม ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับงานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในงานอุตสาหกรรม มากว่า 10 ปี


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ และผู้ที่สนใจการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC ด้วยภาษา C โดยนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมคุณสมบัติพื้นฐานที่มีในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ เขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา C ผ่าน MPLAB C30
สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปออกแบบพัฒนางานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยนำรูปแบบการควบคุมอัตโนมัติไปปรับใช้กับงานที่ทำ อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติต่างๆล้วนมีส่วนประกอบที่ควบคุมเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์เล็กๆอยู่ในนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่เราจะสามารถเขียนโปรแกรมสั่งการได้โดยตรง

ทุกท่านที่สนใจ อย่า! ลังเลใจ หากต้องการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กร เตรียมความพร้อม สำหรับรองรับหน้าที่และความรับผิดชอบในอนาคต ขอเชิญร่วมอบรมกับบริษัทฯ ตลอดปี ด้วย 6 หลักสูตรคุณภาพ ดังนี้
• คอร์ส การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วย Keil C51 Compiler
• คอร์ส การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  ด้วย CCS C Compiler
• คอร์ส การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ด้วย WinAVR กับ AVR Studio 4.xx
• คอร์ส การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC ด้วย MPLAB C30
• คอร์ส การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
• คอร์สการเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น
การจัดอบรมทั้ง 6 หลักสูตรของบริษัทฯ จะมีรูปแบบการให้บริการ 2 แบบ คือ
1. หลักสูตรฝึกอบรมปกติ (Public Training Courses) โดยผู้เข้าอบรมเดินทางมารับการอบรมที่บริษัท แอพซอฟต์เทค จำกัด
2. หลักสูตรจัดอบรมนอกสถานที่ (In-House Training Courses) สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ให้บริษัทฯ เข้าไปจัดอบรมให้กับพนักงานยังหน่วยงานของท่าน  บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะจัดวิทยากรไปอบรมพิเศษนอกสถานที่ให้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรนั้นสามารถปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายงานจัดอบรม
บริษัท แอพซอฟต์เทค จำกัด
AppSoftTech Co., Ltd.
Tel. : 0-2413-3985
Mobile : 0-81485-0870 (ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
Fax : 0-2413-3165
email : [email protected]
Line User ID : vunjangka
Facebook : https://www.facebook.com/mcu.course
website : www.appsofttech.com

 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น