ผู้สนับสนุน

โรงเรียนลานนานวดแผนไทย

ผู้สนับสนุน


 โรงเรียนลานนานวดแผนไทยมีหลักสูตรมากมายที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330ชั่วโมง เป็น 1ใน3ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดสอนวิชาชีพการนวดไทย 800ชั่วโมงด้วยหรือสนใจเรียนนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า นวดหน้า มารดาหลังคลอด ตอกเส้น นวดน้ำมัน ติดต่อได้ที่ 053-232547


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น