ผู้สนับสนุน

AKARACH INTERNATIONAL

ผู้สนับสนุน


 

เราคือผู้ชำนาญงานด้านซ่อมบำรุงโรงงาน เป็นจุดศูนย์รวมช่างฝีมือ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ต่อเติม

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวก ประหยัด และระบบงานที่มีความสอดคล้องระหว่างทีมช่างด้วยกัน โดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น

งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า ได้แก่ งานซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ งานซ่อมระบบแสงสว่าง

งานซ่อมบำรุงโยธา ได้แก่ งานถมที่ เทพื้น งานก่อฉาบ งานกั้นห้อง งานทาสีฟื้นฟูสภาพผิวอาคาร

งานซ่อมบำรุงเครื่องกล ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานเชื่อมประกอบ งานกลึงโลหะต่างๆ งานชิ้นส่วนอะไหล่


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น