ผู้สนับสนุน

greenupvc-cpvc

ผู้สนับสนุน


 บริษัท กรีนอินโนเวชั่น เทรดดิ้ง แอนดื เซอร์วิส จำกัด

เป็นตัวแทน จัดจำหน่าย อุปกรณ์ ท่อ UPVC ,CPVC โดยตรง  สินค้านำเข้า แบนด์ ต่างประเทศ เช่น

-IPEX

-SPEARS

-FIP

-MEFCO

-LD

-WF

-CLIC

ด้วยการขนส่งของบริษัท จัดส่งถึงโรงงาน/บริษัท


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น