ผู้สนับสนุน

บริษัททัวร์นำเที่ยว ลาว ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก โทร 0854913792,

ผู้สนับสนุน


หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tourpakse.com   ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.laostai.com     ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.uboncarrent.com   รถที่ใช้บริการ

http://www.tourpakse.com/index.php?Content=service&id_run=1        โปรแกรมทัวร์

http://www.tourpakse.com/index.php?Content=product&id_run=1   สถานที่ท่องเที่ยว

http://www.tourpakse.com/index.php?Content=product&id_run=5   ร้านอาหารที่ใช้บริการ

http://www.tourpakse.com/index.php?Content=product&id_run=3  ที่พัก 4 ดาว

http://www.tourpakse.com/index.php?Content=product&id_run=4  ที่พัก 3 ดาว

http://www.tourpakse.com/index.php?Content=product&id=24&id_run=7&view=yes   การเตรียมตัว

http://www.laostai.com/index.php?Content=about   ใบประกอบการนำเที่ยว

http://www.uboncarrent.com/webboard.asp    ชมทริปที่ผ่านมา

(ถ้าไม่สามารถคลิกลิงค์ได้ ให้ copy url ไปวางที่ address bar ของ internet browser)

 

ติดต่อผมประภาส ธิมาทา (โอ๋ ทัวร์ลาว) ครับ

บริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว จํากัด

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 60 หมู่ 1 ต.คําเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี 34350 

Email: [email protected]  

โทร.085-4913792,082-3048419,045-476848

แฟกซ์ 045-476843 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น