ผู้สนับสนุน

หลักสูตร ทีม....ทางด่วนสู่ความสำเร็จ

ผู้สนับสนุน


                                                                 หลักสูตร ทีม....ทางด่วนสู่ความสำเร็จ 


โดยเทรนเนอร์พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย

 
8 กุมภาพันธ์ 2560
ท่านละ 4,500 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)
 
 
 
มื่สบคมสาเย่างงใหญ่ต้อา ตัช่” พื่อให้ระร็ตามที่ตั้จ น้า หลัสูตร ที...ทาด่สู่ความสำเร็” เป็นภต่อขอหลัสูตร สูตลัพลังสู่ความสำเร็จ (Power of Success)”
 
วัตถุประสงค์ขอลัสูตร
1.  แสวงจุร่วม สงวจุดต่าง
2.  รแบ่งปันามรู้สึก วามสามาถ ของตนเอแลเพื่อนๆ
3.  สร้าความรัก ความเข้ใจ เห็ามแต่ะโยชสูสุดขทำงานเป็นทีม

นื้อหาหลัสูตร
1.  นิสัยพื้นฐองมนุษย์
2.  อัตคืออะไร
3.  ความฝันขแลมิภาพของเพื่
4.  พลังแห่ที
5.  พื้นฐกิดทีม
6.  High Performance Teamwork
7.  6 Skills for Individual Development
8.  าระดมมัสมองที่ถูต้อง
9.  กรวิเคราะห์ที
10. สุดยดแห่งที
11. ทีสำร็ด้วยทักษะส่ัว
12. ท้าทีมเพื่อสร้างทีม
13. กรสร้างพลังใและคามรักให้ที
14. พลังแงกรชมเชย
15. ทีสู่ความสำเร็
16. Workshop
 
 กำหนดการ                                                                                                      
   วันที่           8 กุมภาพันธ์ 2560
   สถานที่       โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
   ราคา          4,500  บาท
   โปรโมชั่น    ชำระ 2 ท่าน 
เข้าฟรีอีก 1 ท่าน = 3 ท่าน
                     ชำระ 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 2 ท่าน  = 5 ท่าน

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ
 
Public Training : 0988209929 คุณเบ๊นซ์ Line ID: tesstraining01 Email : [email protected]

ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น