ผู้สนับสนุน

เอ็ม.เอ.ดี.ซี. อินสตรูเมนท์ จำกัด.

ผู้สนับสนุน


จำหน่ายเครื่องมือวัด และนำเข้าสินค้าเครื่องมือวัดจากต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกชนิด

ตามมาตรฐาน ISO 17025  และให้บริการเช่าเครื่องวัดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

       

Company M.A.D.C. Instrument Co., Ltd., A distributor. And a measure of foreign importers.

According to customer demand And calibration services according to ISO 17025 

and all kinds of services for environmental measurement and so on

 

  • ข้อมูลติดต่อ

  • adcharamadcinstrument.com
    www.madcinstrument.com
    จังหวัดชลบุรี

ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น