ผู้สนับสนุน

bansorn magazine

ผู้สนับสนุน


รับสมัครนักเขียน

 

นิตยสารหัวใหม่ แหล่งรวบรวมสถิติจากสถาบันต่างๆ รวมถึงบทความหลากหลายแนว เล่มเดียวกัน 

โดยนิตยสารจะไม่เพียงมุ่งเน้นเนื้่อหาเท่านั้น แต่ยังหวังเสริมศักภาพ "นักเขียน" ด้วยการเป็นเวทีให้คนรักการเขียน ได้มาแสดงทักษะและวิสัยทัศน์ของตนกันอย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้ทาง bansornmagazine จึงมุ่งหาผู้ที่ต้องการแสดงผลงาน และมีความต้องการพัมนานิตยสารหัวนี้ไปด้วยกัน

 

อย่างไรก็ตาม ทาง bansorn magazine  ยังเป็นนิตยสารที่เพิ่งเริ่มเท่านั้น ยังไม่มีฐานการเงินพอที่จะสามารถให้ค่าบทความต่อนักเขียนได้ จึงกล่าวได้ว่าการร่วมงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันสร้างนิตยสารหัวใหม่ขึ้นมาจากศูนย์ พร้อมจุดประกายให้กับสื่อเก่าๆ ด้วยแนวคิดใหม่ๆ นั้นเอง 

ติดต่อได้ที่ : https://www.facebook.com/barnsorn/

                   bansornmagazine.blogspot.com

                   https://twitter.com/tonygooogking


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น