ผู้สนับสนุน

เซมมิเทค ไฮโดร เทคโนโลยี

ผู้สนับสนุน


 HYDRO FLOW-th

คำหลัก:กำจัดตะกรันคูลลิ่งทาวเวอร์,กำจัดตะกรันบอยเลอร์,กำจัดตะกรันชิลเลอร์,กำจัดตะกรันheat exchanger,กำจัดตะกรันระบบน้ำเย็นน้ำร้อน,กำจัดตะกรันevap,กำจัดตะกรันหม้อต้ม

คืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการลดปัญหาต่างๆแทนการควบคุมคุณภาพน้ำในทุกๆระบบ โดยจะลำดับปัญหาสำคัญได้ดังต่อไปนี้...

  1. ปัญหาจาก ตะกรันจากหินปูน
  2. ปัญหาจาก แบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ ไบโอฟิล์ม แฝงตัวในระบบท่อ
  3. ปัญหาการผุกร่อนจาก สนิมเหล็ก
  4. ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อ การเร่งตะกอน

สิ่งต่างๆต่อไปนี้ จะสามารถจัดการได้ ด้วย อุปกรณ์ Hydroflow เพียงอย่างเดียว .ด้วยHydroflowอาศัยหลักการสร้างให้เกิดประจุสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เหตุผลคือ การออกแบบคลื่นความถี่ที่พอเหมาะ ให้เกิดปฎิกิริยารูปแบบต่างๆในน้ำภายในเวลาเดียวกัน โดยอิงหลักการหรือทฤษฏีทางธรรมชาติ แต่เป็นเพียงวิธีการทางกายภาพ ดังนั้นภายใต้ปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ใช้แม้แต่อุปกรณ์ราคาแพงของคุณ โดยเป็นไปตามมาตรฐานความถี่วิทยุ สิ่งสำคัญคือ Hydroflow.ไม่เปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการใดๆของน้ำ ฉะนั้นในขณะทำงาน จึงทำให้การจัดการคุณภาพน้ำที่เคยซับซ้อน กลับมาเป็นเรื่องง่ายๆและต้นทุนต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้เช่น 

 

  • ลดค่าสารเคมี
  • ลดค่าแรง
  • ลดเวลา อีกยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในองค์กรไปพร้อมๆกับนโยบายการพัฒนาประเทศ.

GOODs For:บอยเลอร์,คูลลิ่งทาวเวอร์,ชิลเลอร์,ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน คอนเด็นเซอร์,ระบบผลิตน้ำอื่นๆ,และงานลำเลียงของเหลวทุกประเภท,แก้ท่อน้ำตัน

ข้อดี:ติดตั้งง่ายไม่ต้องหยุดการผลิต ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ซับซ้อน ไม่มีซ่อมบำรุงตลอดอายุ ไม่ต้องใช้เคมี ให้ความปลอดภัยสูง(IP68)ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ได้เห็นผลกับการคุ้มทุนในระยะสั้น.

 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น