ผู้สนับสนุน

I Study UK - Education Consultant

ผู้สนับสนุน


 I Study UK ได้จัดตั้งบริษัทด้วยความมุ่งมั่นที่จะแนะแนวให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ทั้งเรียนเรียนต่ออังกฤษทั้งด้านภาษาอังกฤษ, ปริญญาตรี

– โท – เอก, เรียนต่ออังกฤษ ในระดับ GCSE - Foundation – A Level  และอื่นๆ โดยให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่การหาหลักสูตรที่เหมาะสม แนะนำทุกขั้นตอน  รวมถึงการสมัครเรียน การเตรียมเอกสารต่างๆ ติดตามผล การยื่นขอวีซ่า แนะแนวการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางรวมถึงการให้คำแนะนำต่าง ๆ จากประสบการณ์เรียนตรง และใช้ชีวิตจริงในอังกฤษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
[ ออฟฟิศอยู่ที่ ZEN ชั้น 12 @CentralWorld... นัดเข้ามาคุยได้เลยค่ะ ]
 

ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น