ผู้สนับสนุน

ไฟฟ้า ประปา

ผู้สนับสนุน


 
 
 
 
 
 
 
Line ID : lee_999_pm ,
 
ติดต่อเรา,
 
 
Payment,
 
  
089-445-1382,
 
 
[email protected]
 
 
 
 
 
 
     
 

 โปรเจ็ค มีเดีย
 
 

ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเติบโตขึ้นเป็นบริษัทแนวหน้าในการวิจัย ออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้า
งานประปา ระบบปรับอากาศ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนี้แล้ว ยังรวมไปถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 
ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทั้งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จนถึงวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบเฉพาะและมีผลิตภัณฑ์
เป็นของตนเอง ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต และกระบวนการทำงานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบจากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูงหรือกำลังพัฒนา

ระบบควบคุมต่างๆที่ต้องการออกแบบเป็นพิเศษให้เอื้ออำนวยต่อการใช้งานเฉพาะ                    
 
 
 
         

รับออกแบบและผลิตป้ายแสดงผลกีฬา, ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรมและงานโฆษณาต่างๆ

 

รับออกแบบและผลิตระบบควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้ Electronic Control or PLC

รับออกแบบและผลิตระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ Single Chip Controller

รับออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประกอบงานโฆษณาให้ห้างสรรพสินค้า

รับออกแบบและผลิตเครื่องเล่นเกมส์ และอุปกรณ์สวนสนุก

รับออกแบบและผลิตเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

รับออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รับออกแบบและติดตั้งจานดาวเทียม

รับออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด

รับออกแบบและติดตั้งระบบประปา,ระบบสปริงเกอร์

รับออกแบบและผลิตสินค้าเฉพาะต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

รับออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์,ระบบเครือข่าย,โปรแกรมต่างๆ

 
 
 
 
 

ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น