ผู้สนับสนุน

โรงพยาบาลสัตว์นนทรี

ผู้สนับสนุน


 ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง (Pet Heart Center)

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG : Electrocardiography) 
- การตรวจอัลตราซาวน์หัวใจ (Echo: Echocardiography)


ศูนย์โรคทางเดินอาหารและต่อมไร้ท่อ (Gastrointestinal and endrocrine Center)


ศูนย์โรคระบบประสาท (Neurology Center)


ศูนย์โรคมะเร็งและเนื้องอก (Oncology Center)


ศูนย์โรคเลือด (Hematology Center)


ศูนย์กายภาพบำบัด (Rehabilitation Center)


แล้วพบกันนะคะที่"โรงพยาบาลสัตว์นนทรี"
โทร.02-955-7845 หรือ 02-955-7846
www.facebook.com/NontriPetHospital
[email protected]


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น