ผู้สนับสนุน

รับจ้างพิมพ์งาน

ผู้สนับสนุน


รับจ้างพิมพ์เอกสารต่างๆ รายงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ในโปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point
  1. การพิมพ์ภาษาไทย,  ภาษาอังกฤษ  
  2. การจัดทำงานนำเสนอ (Presentation)    
  3. การจัดความเรียบร้อยของรูปเล่มเอกสาร
  4. การออกแบบโบรชัวร์, แผ่นพับ, เมนูอาหาร
สนใจติดต่อ
 
ณัฐธีรารัตน์  ไชยไมถี (เบญ) 
 
Phone : 099-2919524
 
Email : [email protected]
 
ID Line : bensweetgirl

ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น