ผู้สนับสนุน

ACS Registrars

ผู้สนับสนุน


 ACS Registrars เป็นผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO (Certification Body (CB) / Registrar ) 

ชั้นนำในระดับสากลที่ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 

ACS Registrars ให้การบริการงานตรวจประเมินที่เป็นมืออาชีพ ให้การตรวจประเมินที่ไม่เน้นการจับผิด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
ในการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบมาตรฐานISO ภายใต้การรองรับจากประเทศชั้นนำทั่วโลก 

ACS Registrars บริการฝึกอบรมหลักสูตร In house training เกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ 

ISO,มาตรฐานสากล,มาตรฐานอุตสาหกรรม,UKAS,ISO9001,14001,OHSAS 18001
บริการตรวจประเมินและออกใบรับรองมาตรฐาน 

-ISO 9001:2008 
-ISO 14001:2004 
-ISO 27001:2005 
-OHSAS 18001:2007 
-GMP CODEX 
-HACCP 

ระบบ ISO ให้อะไรกับองค์กร
-ลดปริมาณของเสียและเพิ่มผลกำไร 
-หน่วยงานในองค์กรมีการทำงานอย่างมีระบบ 
-สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ / บริการ 
-มีระบบบริหารคุณภาพที่ดี และมีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
Upgrade Version ISO 9001:2015 Accreditation by UKAS TRANSFER & INITIAL AUDIT 
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

ได้รับการรับรองสถานภาพโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 

ACS REGISTRARS LTD 
ติดต่อสอบถามได้ที่คุณ: ธนิตา
Tel: 0-2748-6761-2
ต่อ 25

Fax: 0-2745-8105 
E-mail:
[email protected]


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น