ผู้สนับสนุน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ราคา 18900 บาท

ผู้สนับสนุน


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  ราคา 18900 บาท

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซาก้า
 ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
 ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ริงกุ เอาท์เล็ต (RINKU OUTLET)+
ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
เดินทาง เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2558
ราคา 18,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน  SCOTT   เครื่องลำใหญ่ 340 ที่นั่ง

กำหนดการเดินทาง
28-30 สิงหาคม 2558
02 – 04 กันยายน 2558
04 – 06 กันยายน 2558
09 – 11 กันยายน 2558
11 – 13 กันยายน 2558
16 - 18 กันยายน 2558
18 – 20 กันยายน 2558
23 – 25 กันยายน 2558
25 – 27 กันยายน 2558
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2558
5-7  ต.ค.2558 วันพ่อ
23-25 ต.ค.2558 ปิยมหาราช
21 – 23 ตุลาคม 2558

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ http://goo.gl/nt04pr
เพิ่มเติม www.bestfriendholiday.com

สอบถามเพิ่มเติม บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์(ไทยแลนด์)จำกัด
11/143 หมู่ 10 ซอยลาดพร้าววังหิน 20 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-1172976 , 082-3550282 หรือ http://www.bestfriendholiday.com

 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น