ผู้สนับสนุน

Cloud Streaming TV

ผู้สนับสนุน


 

หัวใจหลักระบบคลาวสตรีมมิ่ง (Cloud Streaming)

เราให้บริการระบบคลาวด์สตรีมมิ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าคนพิเศษแต่ละท่าน โดยเราจะจัดเตรียมระบบคลาวด์ซึ่งจะให้บริการโดยเฉพาะลูกค้าพิเศษแต่ละท่าน ซึ่งท่านจะได้ Bandwidth ในการรับชมรายการจากคลาวด์ไปสู่ผู้รับชมอย่างเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 1 Gbps เป็นอย่างน้อย และเมื่อจำนวนผู้รับชมเพิ่มขึ้นใกล้โควต้าและดำเนินการเพิ่ม Bandwidth ให้ เพื่อให้ผู้รับชมได้รับประสบการณ์การรับชมที่คุ้มค่าและพึงพอใจอย่างสูงสุด

ระบบคลาวสตรีมมิ่ง(Cloud Streaming)จะรับสัญญาณจากเครื่องส่งไอพีที่ส่งมาด้วยคุณภาพสูงสุด จากนั้นระบบจะทำการปรับรูปแบบสัญญาณไอพี และส่งไปยังอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว, โน๊ตบุค, แท็ปเล็ต, สมาร์ทโฟน  และอุปกรณ์ที่สามารถรับชมไอพีทีวีอื่น ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต Wifi หรือ 3G ได้ นอกจากนี้ในการรับชมอุปกรณ์แต่ละชนิดจะสามารถรับชมรายการที่มีความคมชัดสูงสุดตามประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น ๆ นั่นคือประสบการณ์การรับชมที่ไม่น้อยไปกว่าไฮเด็ฟฟินิชั่น

ระบบคลาวสตรีมมิ่งจะรับสัญญาณจากเครื่องส่งไอพีที่ส่งมาด้วยคุณภาพสูงสุด จากนั้นระบบจะทำการปรับรูปแบบสัญญาณไอพี และส่งไปยังอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว, โน๊ตบุค, แท็ปเล็ต, สมาร์ทโฟน  หรืออุปกรณ์ที่สามารถรับชมไอพีทีวีอื่น ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต Wifi หรือ 3G ได้ นอกจากนี้ในการรับชมอุปกรณ์แต่ละชนิดจะสามารถรับชมรายการที่มีความคมชัดสูงสุดตามประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น ๆ นั่นคือประสบการณ์การรับชมที่ไม่น้อยไปกว่าไฮเด็ฟฟินิชั่น

การมอบบริการระบบคลาวด์สตรีมมิ่งแบบพรีเมี่ยมจากเราให้กับลูกค้าของท่าน สามารถรับชมรายการของท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ ด้วย speed ตั้งแต่ 1 Gbps ขึ้นไป และกรณีที่ผู้เข้ารับชมเกินโควต้า เราก็รองรับการเพิ่มของจำนวนผู้เข้าชมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทำให้ผู้รับชมไม่พลาดการติดตาม ซึ่งท่านเองก็จะได้รับผลตอบรับจากท่านผู้ชมตามไปด้วย


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น