ผู้สนับสนุน

Zee Visa

ผู้สนับสนุน


 Excellent Visa Service

(Bangkok)(Pattaya)(Jomtien)
 
เป็นผู้ให้คำปรึกษาวีซ่าระหว่างประเทศ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานครประเทศไทย โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆอาทิเช่น การให้คำปรึกษาวีซ่า
 
http://www.siamknowhow:com
 
Free!! comsulting for visa ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี24ชั่วโมง
สายตรงผู้จัดการ (คุณซี)
080 567 4146 
 
กรุงเทพ 083 796 8873
พัทยาใต้ 038 231 099
จอมเทียน 033 241 033
 
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเรื่องของวีซ่าหรือไม่มีความรู้เลยก็ตาม เรายินดีตอบคำถามเบื้องต้น ให้หายข้อสงสัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคำปรึกษาหรือ หากคุณเป็นคนที่ต้องการใช้บริการกับบริษัทที่ดีๆ มีประสบการณ์ความชำนาญสูง คุณพบแล้ว 
 
Express Marriage & Registration in Thailand 
บริการจดทะเบียนสมรส แบบเร่งด่วน 1 วันเสร็จ 
 
•บริการ ต่างประเทศ (เอกสารประกอบการเดินทางและวีซ่า) 
Internation ( Visa / Travel Document ) 
 
- รับทำวีซ่าชั่วคราว (ท่องเที่ยว / ธุรกิจ / นักเรียน / ทำงาน /ภัตตาคาร-ร้านอาหาร/ ลงเรือ) 
• Non-Immigrant / Temporary Visit ( Tourist ,Business,Student & Tomporary Worker) 
 
- รับทำวีซ่าถาวร (ครอบครัว / คู่หมั้น / คู่สมรส) 
• Immigrant / Settlement Visa ( Family,Fiance and Marriage ) 
 
- รับปรึกษาปัญหาวีซ่า / การตรวจคนเข้าเมือง (ถูกปฏิเสธวีซ่าและถูกเนรเทศ-อยู่เกินวีซ่า) 
• Visa / Immigration Problem ( Refusal, Denial, Cancellation and Deportation ) 
 
- รับทำการยื่นเรื่องขอสัญชาติ (สัญชาติอเมริกัน อังกฤษ และ ออสเตรเลีย เท่านั้น) 
• Claim Nationality US, British, Australian Only 
 
- การแจ้งเกิด (เกิดในต่างประเทศ) 
• Report of Birth (Born Aboard ) 
 
- การรับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ 
• Inter-country Adoption 
 
- บริการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน 
• Hotel & Ticketing Reservations 
 
- แพ็คเกจทัวร์ทั้ง ภายใน และ ภายนอกประเทศ 
• Domestic Tour Packages & International Tour Packages 
 
- รับรองเอกสารต่างประเทศ 
• Certify Foreign Documentation 
 
- บริการล่ามภาษา / บริการจัดหาคู่ 
• Individual Interpreter Service / Dating Service ( Thai Ladies) 
 
- รับสอนภาษาอังกฤษ 
• ESL Class ( English as Second Language ) 
 
- บริการรับส่งไปยังชายแดนประเทศกัมพูชาทุกวัน 
• Daily Express Transport to Cambodia Border 
 
<>บริการทางด้านกฎหมาย-ประเทศไทย Legal Service - Thailand<> 
-แปลเอกสารทุกภาษา- 
Document Translation in All Languages 
 
-ประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ- 
Legal Certification by Ministry of Foreign Affairs 
 
-จัดทำสัญญาก่อนแต่งงาน/พินัยกรรม- 
Pre-nuptial Agreement, Wills & Trusts 
 
-ใบขับขี่สากล เจ้าตัวไม่ต้องเดินทางมา 
International Driver License 
 
-ใบอนุญาตการทำงาน และต่ออายุวีซ่า- 
Work Permit & Visa Extension 
 
-จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท- 
Registration of Business Corporation 
 
-ระงับคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาและความผิดทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา- 
Criminal & Federal Offense 
 
-ให้คำปรึกษากฎหมายครอบครัวและธุรกิจ- 
Practice in Family Law, Business Law & Immigration 
 
-การปกครองบุตร- รับทำวีซ่าเอาลูกไปอยู่ด้วยณ ต่างประเทศ 
Child Custody/Guardianship 
 
-ทำสัญญาและข้อตกลงเรื่องอสังหาริมทรัพย์- 
Real Estate Contract & Agreement 
 
-ทำเรื่องมอบอำนาจ- 
Power of Attorney 
 
-คดียาเสพติด- 
Drug Possession 
 
-ว่าความเรื่องปัญหาทั่วๆไป เช่นการทำร้ายร่างกาย- 
Battery IncIuding Domestic Violence 
 
-การหย่าฝ่ายเดียว / สองฝ่าย- 
Contested/Uncontested Divorce 
 
-จัดทำหนังสือเดินทางประเทศ วันเดียวเสร็จ 3 วันรับเล่มทางไปรษณีย์- 
Thai Passport Service 
 
 
+++หัวใจสำคัญของการได้รับอนุมัติวีซ่า คือการปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆ ของทางสถานทูต บริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการปฏิบัติการตามข้อกำหนดทั้งปวงที่สถานทูตแต่ละแห่งได้กำหนดไว้ บริษัทจึงภูมิใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่บริษัทของเราเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย+++ 
 
ขอขอบคุณสำหรับทุกรอยยิ้มที่ได้รับวีซ่าทุกประเภททุกประเทศทั่วโลก:D 
 
ราคาเป็นที่น่าสนใจกว่าบริษัทอื่นขอบคุณที่ใช้บริการครับ

ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น