ผู้สนับสนุน

Erican College, Thailand Office

ผู้สนับสนุน


เราเป็นวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างถูกต้องตามกฏหมายและผ่านการรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย สถานที่ศึกษาตั้งอยู่ในใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ในระยะที่สามารถเดินได้จาก Twin Towers อาคารแฝดสัญลักษณ์ประจำเมืองหลวงและประเทศมาเลเซีย, ศูนย์การนักศึกษานานาชาติ ที่อาคารอเวนิว เมแกน II มีนักเรียนที่เดินทางออกมาจากทั่วทุกมุมโลก มาเรียนอยู่ร่วมกัน พัฒนาความสัมพันธ์กับนักเรียนจนเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน พร้อมความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทำให้เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ รวมถึงบุคลากร ครูอาจารย์ของเรายังก็มาจากหลากหลายดินแดนที่มีสีสันและเรื่องราวมากมายของชีวิต จากประเทศต่าง ๆ เช่น อังกฤษ , อเมริกา, แคนาดา , ออสเตรเลีย , อิหร่าน , จีน, ญี่ปุ่น,ไทยและแม้แต่นักเรียนชาวมาเลเซียก็เลือกเรียนกับเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้เป็นสากล

นักเรียนนานาชาติได้เรียนที่ศูนย์การเรียนตั้งแต่เวลา 9:30-16:00 จันทร์-พฤหัสบดีและ 9:30-13:15 ทุกวันศุกร์ การเรียนการสอน 5 วัน / สัปดาห์  เปิดสอนทุกระดับชั้นไม่ต้องรอการเปิดกลุ่ม สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  ( International English Course)  ประสบการณ์ที่ท้าทายและเพลิดเพลินไปความหลากหลายในสัญชาติและโอกาสในการเรียนรู้ผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างจากทั่วทุกมุมโลกที่ศูนย์ศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาคารเมแกน อเวนิว

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( International English Course)  

Erican College เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนนานาชาติ ในการเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ ของนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ พูดและการฟัง โครงสร้างหลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนในระดับต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงถึงระดับขั้นสูง เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่านักเรียนได้เรียนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถโดยวัดระดับจากการสอบที่ผ่านการออกแบบทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและแม่นยำของทางสถาบัน

o        การเรียนการสอนมีทั้งหมด 1-12 ระดับ  แต่ละระดับ ใช้เวลาเรียนคือ 4 สัปดาห์  มีการเรียนการสอน 25 ชั่วโมง /สัปดาห์

o        ขนาดของชั้นเรียน สูงสุด: 20-25 คน ต่อกลุ่ม

o        ตารางเวลาชั้นเรียน จะดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่ วันจันทร์ถึงศุกร์  จันทร์-พฤหัสบดี 9.30-4.30  ศุกร์ 9.30-12.15

หลักสูตรอนุปริญญาตรี  (Diploma-International Course เรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษ)   

สำหรับนักเรียนไทยที่จบม.6 หรือวุฒิเทียบเท่า สามารถสมัครเข้าเรียนต่อระดับ Diploma &ปริญญาตรี กับทางสถาบัน Erican College ได้เลยโดยไม่ต้องมีผลสอบภาษา TOEFL / IELTS และได้วุฒิบัตร/ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เดนมาร์ก หรือ เลือกเรียนต่อปริญญาตรี/โทที่นี้ได้ภายใต้งบประมาณที่คุ้มค่าและได้รับมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
เรียนอินเตอร์ค่าใช้จ่ายไม่แพงและได้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ เนื่องจากมาเลเซียมีค่าครองชีพไม่แตกต่างจากเมืองไทยมากนัก อีกทั้งการเดินทางที่สะดวกสบาย ผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมบุตรหลานได้ง่าย ไม่ต้องกังวลในเรื่องระยะทางและค่าใช้จ่าย


เปิดสอนในสาขาต่างๆดังนี้ : Tourism Management (IATA), Business, Account, Graphic Design, Interior Design, IT, Mass Comm. Psychology และสาขาเปิดใหม่ล่าสุด Culinary Art และ Hotel Management!  และบางสาขาสามารถต่อปริญญาตรีได้ทั้งที่นี้หรือที่มหาวิทยาลัยพันธมิตร ที่อังกฤษ  เดนมาร์ก เป็นต้น

เปิดรับสมัครในเดือน มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน และพฤศจิกายน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของวิทยาลัยของเรา ได้ที่ : www.erican.edu.my

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพาสนา (เกิล)

Email : [email protected]

Gmail : [email protected]

Facebook : passana.ericanthailand

[email protected]   หรือ มือถือ: 093-718-7109


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น