ผู้สนับสนุน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เจนเนอเรชั่น

ผู้สนับสนุน


 หจก.เอ็น พี เจนเนอเรชั่น บริการตรวจเช็ค ซ่อม บำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง

-                   SERVICE & OVERHAUL GENERATOR – SET

-                   AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

-                   ENGINE FIRE PUMP & JOCKEY PUMP

-                   CONTROLLER FOR GEN – SET

-                   CONTROLLER FOR FIRE PUMP

-                   MAIN DISTRIBUTION BOARD

โทรศัพท์  02-734-8745  ติดต่อ  คุณวัชรินทร์  มลิวัลย์  (086-311-9854)   E- mail : w.m_111@hotmail.com


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น