ผู้สนับสนุน

บริษัท ทรี จี เมด ซัพพลาย จำกัด

ผู้สนับสนุน


  

บริษัททรีจีเมดซัพพลายจำกัด เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำที่เชียวชาญเทคโนโลยีใหม่และเชียวชาญในการรักษาหลอดเลือด,ศัลยกรรมกระดูก,การรักษาบาดแผล,รังสีวิทยา การป้องกันและรักษาเชื้อโรค

3G Medical Supplies Company is a high tech Medical Supply company that specializes in new technology as of a result of digital technology advances. Medical equipment is going through a revolution brought about through diode improvement just as the computer industry has. Today's machines focus on connectivity and interoperability. Digital machines are only part of the revolution how they interact with hospitals IT systems is key in getting the most of the technology advance.

  • ข้อมูลติดต่อ

  • 3gmedcothgmail.com
    www.3gmed.co.th
    กรุงเทพมหานครฯ

ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น