ผู้สนับสนุน

RIS ระยองอินดรัสเทรียล เซอร์วิส

ผู้สนับสนุน


 รับให้บริการ-ขาย-ให้เช่า-ล้างทำความสะอาดในอุตสาหกรรมด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและยังมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมให้เช่าค่ะ

คอนเดนเซอร์,ทิ้ว,ท่อ,แท๊งค์,คอลั่ม,ถัง,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน,คราบสี,น้ำมันดิบ,ชุดป้องกันสารเคมี,อุปกรณ์ต่างๆ


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น